Oplossingsgerichte therapie en ACT

Ik maak gebruik van twee soorten therapie: Oplossingsgerichte therapie en Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Wat is oplossingsgerichte therapie?

 In de oplossingsgerichte therapie gaan we op zoek naar je krachten en sterke kanten om een probleem op te lossen. De gesprekken zijn vaak heel plezierig omdat je steeds bezig bent met het nadenken over oplossingen. Je krijgt hoop en inspiratie voor de oplossing van je probleem. We gaan er vanuit dat uitgebreid praten over het probleem niet nodig is om tot oplossingen te komen.

Oplossingsgerichte therapie is toekomstgericht; we nemen de gewenste toekomst situatie als uitgangspunt. We zoeken samen naar kleine haalbare stappen die je kunt maken om de gewenste situatie te bereiken. Daarbij kijken we naar wat er al goed gaat, niet naar wat er fout gaat. Door te kijken naar de mogelijkheden in plaats van de tekortkomingen zal je merken dat je steeds meer het gevoel krijgt dat je invloed kunt uitoefenen op je eigen leven en dat je anders tegen het probleem aan gaat kijken. Je hebt daarna een goed idee over waar je heen wilt en hoe je dat kan bereiken.

Tekst met 'als iets goed werkt doe er meer van'

 

Oplossingsgerichte therapie is vaak kortdurend, daardoor is het een efficiënte manier van werken. Gemiddeld duurt oplossingsgerichte therapie maar vijf sessies. Dit gemiddelde kan natuurlijk naar onder of naar boven uitlopen. Er kunnen meer dan tien sessies nodig zijn, maar je kunt ook al met een enkele sessie voldoende geholpen zijn. Je kunt hier meer lezen over het maken van een afspraak en de werkwijze.

 

Wat is Acceptance en Commitment Therapy (spreek uit als het Engelse word ‘ACT’)?

Het kan zijn dat je negatieve gedachten, emoties en sensaties ziet als je vijand. Dat als je geen last meer hebt van angstige of sombere gedachten en emoties, je dán pas gelukkig bent. ACT helpt je om de relatie met je negatieve innerlijke ervaringen te veranderen, zodanig dat je ze niet meer als bedreigend ervaart en ze je niet meer blokkeren om verder te gaan met je leven. Daarbij leer je dat onplezierige emoties en gedachten bij het leven horen en dat het vermijden ervan ze alleen maar erger maakt. Je kunt afleiding zoeken of juist allerlei activiteiten uit de weg gaan, dit helpt echter alleen tijdelijk. Gedachten, emoties en sensaties zijn simpelweg wat ze zijn. Wanneer je het gevecht opgeeft om onplezierige sensaties uit te bannen, dan ben je vrij om je te richten op de dingen die je belangrijk vindt. Je leert om flexibel om te gaan met moeilijke momenten in het leven én je te richten op een waardevol leven en je daar ACTief voor in te zetten.

Hoe gaan we ACTief aan de slag?

Door afstand nemen van je gedachten; dit heet defusie. Om meer flexibel te zijn leer je hoe je afstand kunt nemen van nare gedachten door speelse en creatieve opdrachten. 

Probeer deze alvast eens. Hieronder staan twee zinnen, lees ze eens hard op voor.

Ik moet het goed doen

óf

Ik heb de gedáchte dat ik het goed moet doen.

Wat doet de eerste zin met je gevoel? En wat doet de tweede zin met je gevoel?

Je leert dat je de hele dag door een stroom van gedachten produceert. Je kunt ervoor kiezen om op een afstand naar die doorgaande waterval van gedachten te kijken in plaats je door de inhoud van de gedachten mee te laten sleuren.

Je leert door mindfulness om zonder oordeel meer aandacht in het nu te hebben en een gevoel, een gedachte of sensaties te ervaren zonder er tegen te vechten of zonder te proberen deze te veranderen.  Daarbij wordt je je meer bewust van jezelf en leer je negatieve emoties te accepteren in plaats van ze te vermijden.

Je ontdekt je waarden in je leven, je passies, dátgene wat jouw leven de moeite waard maakt. Daar zetten we ACTies en doelen voor uit, zodat je dat waardevolle leven ook echt ACTief gaat beleven! Daarbij maak ik ook weer gebruik van de oplossingsgerichte benadering.

Waarom ACT?

Mijn ervaring is dat als iemand geleerd heeft om ACT in het dagelijks leven toe te passen, er een soort van last van hun schouders valt, er meer energie vrij komt bij die persoon.  Door te accepteren dat negatieve emoties er soms zijn en dat een leven zonder negatieve emoties voor niemand mogelijk is, komt er ruimte en energie vrij die besteed wordt aan het invullen van een waardevol leven in het hier en nu. Dit geeft letterlijk meer ademruimte. Dus wacht niet langer! Je kunt hier meer lezen over het maken van een afspraak en de werkwijze.

Wil je NU aan de slag? Check dan hier mijn gratis online trainingen.