IMG-20181118-WA0025

Ik ben als psycholoog aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG), vakgroep Psychosociaal en Maatschappelijk werk. De NFG staat voor deskundige en betrouwbare hulp. Het lidmaatschap is gekoppeld aan de NFG-beroepscode en het NFG-tuchtrecht.

Hierdoor wordt de kwaliteit van mijn psychologische hulp gecontroleerd. Voor de NFG is deskundigheid ook een belangrijk onderdeel.

Om mijn deskundigheid te blijven ontwikkelen volg ik jaarlijks trainingen en cursussen en neem ik deel aan intervisiebijeenkomsten. Zodoende wordt mijn licentie jaarlijks verlengd.

Daarnaast ben ik ingeschreven als registertherapeut bij de overkoepelende organisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg), een organisatie die onafhankelijk bemiddelt tussen therapeuten, zorgverzekeraars en cliënten en de belangen van registertherapeuten behartigt. Een aantal zorgverzekeraars vergoeden alleen als de hulpverlener ook ingeschreven staat bij het RBCZ.

Tevens voldoe ik aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillenzorg doordat ik ben ingeschreven bij een erkende geschillencommissie. Eventuele klachten kunt u hier indienen.

                                 

Scroll naar boven