IMG-20200728-WA0012

Vergoeding psychologische hulp

Ik reken een all-in marktconform tarief van €110 voor 60 minuten.

Omdat ik als psycholoog in Zeeland ben aangesloten bij de De Vakgroep voor Psychosociaal en Maatschappelijk Werk (VPMW) van de beroepsvereniging Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en de koepelorganisatie RBCZ (Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg), wordt mijn behandeling voor psychologische hulp vaak vergoed vanuit de aanvullende verzekering onder de noemer 'alternatieve geneeswijzen'.

Afhankelijk van jouw zorgverzekeraar en polis gaat dit vaak om een gedeeltelijke vergoeding of een vergoeding tot een bepaald maximum.

Uit dit voorbeeld van CZ blijkt dat je vanuit de aanvullende verzekering 30 tot 40 euro per behandeling vergoed krijgt. Uitgaande van mijn tarief van 110 euro per uur, betaal je dus 55 tot 65 euro per behandeling zelf. Als je een psycholoog bezoekt die wel vanuit de basisverzekering wordt vergoed, dan betaal je volgens het wettelijk vastgestelde tarief bij 'lichte stoornissen', 453,79 euro voor 294 minuten (uitgaande van 60 minuten per gesprek zijn dat vijf gesprekken). Vijf behandelingen kost je dan 385 euro eigen risico. Als je vijf behandelingen nodig zou hebben, dan kost mijn behandeling je maar 275-325 euro. Je bespaart dan minstens 110 euro! (Aan deze berekening kunnen geen rechten ontleend worden).

Op de dit vergoedingsoverzicht van de NFG kun je nalezen welke zorgverzekeraar mijn psychologische hulp (gedeeltelijk) vergoedt.

Ik ben ingedeeld in de vakgroep Psychosociaal en Maatschappelijk werk. Er zijn ook zorgverzekeraars met restitutiepolissen die psychologische hulp volledig vergoeden.

Lees wel altijd zorgvuldig je (aanvullende) polis of bel even met je zorgverzekeraar om verrassingen achteraf te voorkomen. Mocht je hierbij hulp nodig hebben dan kan ik je hierbij gratis helpen.

Verder mogelijkheden om vergoedingen te krijgen:

 Via je werkgever (sommige werkgevers zijn hier ook voor verzekerd);

 Via het UWV, vraag dit aan je werkcoach

 Via het Centrum Indicatiestelling Zorg; zie www.ciz.nl

 Via een Persoons Gebonden Budget; zie www.pgb.nl

 Via studiefondsen, vraag dit aan je studieadviseur.             

Scroll naar boven